دانلود آهنگ جدید خاک پای مدافعان حرم از علیرضا افتخاری

دانلود آهنگ جدید خاک پای مدافعان حرم از علیرضا افتخاری

خاک پای مدافعان حرم

دانلود آهنگ جدید علیرضا افتخاری به نام خاک پای مدافعان حرم که علیرضا افتخاری خواننده کشور که مدتی قبل کاری در وصف مدافعان حرم را اجرا کرد اظهار داشت: من هم به نوبه خود باید کاری برای کسانی انجام می‌ دادم که تا پای جان در غربت ایستاده‌ اند و از آن چیزی که ما به عنوان کعبه عشق می‌ شناسیم، دفاع می‌ کنند.

وی ادامه داد: ما در این زمانه عشقی به جز ائمه اطهار نداریم و جای دیگر خبری نیست. من خاک پای خانواده های مدافع حرم هستم که تا پای جان در میدان مبارزه ایستاده‌ اند و از حریم اهل بیت (ع) دفاع می‌ کنند.

دانلود آهنگ خاک پای مدافعان حرم

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@hometehran.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *