قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

تعبیر خواب زیارت امام رضا

احکام خواب دیدن: باید دانست که خواب عالم بهتر از جاهل است خواب مومن بهتر از فاسق است  خواب غنی بهتر از خواب فقیر باشد و باید دانست که بعضی از خواب ها درست و بعضی نادرست بعضی تعبیر دارند و بعضی تعبیر ندارند. خواب نزدیک اذان صبح خیلی خوب و قریب به صحت است و کم خوری و پاکیزه بودن جسم و روح و لباس خواب تاثیر بسزایی در صحت خواب دیدن دارد و البته بر حسب ماههای قمری چند روز از ماه خواب خوب است و تعبیر دارد چند روز خوب نیست و تعبیر ندارد و چند روز هم تعبیرش به تاخیر می افتد والله اعلم. در بیان تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام که به دوازده باب است جهت استفاده مومنین و مومنات و دوستان در اینجا بیان میشود امید است ما را از دعای خیر خودشان بی بهره نکنند. باب اول: در دیدن پیامبران و امامان و فرشتگان و آنچه تعلق به آنها دارد: هر که پیغمبروامامان را در خواب بیند کار دین و دنیای وی نظام گیرد  هر که فرشته در خواب بیند به حج رود دیدن پل صراط فراموشی سلطان باشد  دیدن آفتاب و ماه و ستارگان فامیل و خویشان باشد و از آنها حرمت ببیند یا خداوند فرزندی بر وی کرامت کند که از او خیر بیند  دیدن مرده در خواب از غم واندوه بیرون آید. باب دوم:  در دیدن خواندن قرآن و غلم آموختن امامت جماعت و قضاوت در بین مردم و آنچه تعلق بدان دارد :  دیدن خواندن قرآن بانک اذان و اقامه گفتن و نماز خواندن دین وی قوی شود و روح و جسم وی از  پلیدی پاک شود و حرمت او زیاد شود  دیدن علم آموختن کاری از وی سر زند که ثواب بر وی حاصل شود دیدن امامت کردن بر قومی و یا گروهی بزرگی کند رئیس عده ای شود و دیانتش زیاد شود  خود را قاضی دیدن امر به معروف کند  دیدن خود در ریاست جایی بر کارها غالب آید  دیدن خود را در جنگ و خصومت از دشمنانش بر حذر باشد و احتیاط کندو زبان از غیبت خلق نگهدارد تا صدمه ای نبیند. باب سوم: در دیدن جواهرات و آنچه تعلق به آنها دارد: هر که طلا در خواب بیند کار دنیایی وی خوب شود  دیدن قراضه دلیل بر تندرستی وی باشد دیدن انگشتر عزت و جاه باشد دیدن جواهر و امثال آن سود زیاد بدست آورد  دیدن آهن و مس و روی و از این قبیل تعلق به منفعت دنیا دارد  دیدن شمشیر و خنجر و کارد سلاح قوت به وی رسد . باب چهارم:  در دیدن ریسمان و پنبه و مانند اینها همگی دلیل بر زیادی حشمت وزیادی مال باشد.

روزی فرمانروای امپراطوری بزرگ ایران ، در خواب می بیند که ماه ، از آسمان فرود آمد و در زمینی به نام ((سناباد)) فرو رفت!

خوابگزاران خواب او را به این صورت تعبیر کردند که یکی از پیامبران خدا (یا اولیای خدا) در این سرزمین مدفون خواهد شد.

این خواب به تدریج در میان ایرانیان مشهور شد و از آن پس مردم این سرزمین چشم به راه آن مرد خدا نشستند؛

تا آنکه حکومت سیاه بنی عباس به کمک ایرانیانی که گمان نیک به آنها برده بودند ، در این سرزمین شکل گرفت.

پس از مرگ ((هارون الرشید ملعون)) ، میان دو پسر او ، یعنی ((مأمون و امین عباسی لعین)) اختلاف افتاد و هر دو مدعی خلافت بلاعزل پدر شدند.

این اختلاف به پیروزی مأمون عباسی انجامید و او خراسان را به عنوان پایتخت حکومت خود قرار داد.

زندگی در خراسان باعث شد تا آوازه ی رویای امپراطور باستانی ایرانیان به گوش عباسیان نیز برسد.

در خراسان آن روز ، باغی به نام ((سناباد)) وجود داشت که در تملک یکی از عوامل بدسرشت و زورگوی عباسیان بود و این باعث می شد تا ایرانیان ، تعبیر شدن رویای کوروش کبیر

را دور ببینند.

گردش چرخ فلک به عمر بی برکت ((هارون الرشید)) پایان داد و مأمون پس از شکست دادن برادر ، به فکر افتاد تا به انتظار دیرین ایرانیان ، جامه ی عمل بپوشاند!

این بود که دستور بازپس گیری باغ سناباد را صادر کرد و نقشه ی دفن پدر ملعون خود را در آنجا عملی کرد ؛

او با این کار هاله ای از قداست دروغین به دور سلسله ی ناپاک بنی عباس کشید و تردید اعتراض به خاندان خود را در دل اهل ایران زمین کاشت.

تا مدت ها ایرانیان با ناباوری و دو دلی قبول کرده بودند که ((قمر الاقمار)) موعود ، همان خلیفه ی خون ریز عباسی است.

مأمون که قیام شیعیان حسنی و عاشقان خاندان پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را به تنگ آورده بود و از جانب ایشان احساس خطر می کرد ، طرحی شیطانی ریخت

و آقا امام رضا علیه السلام را به اجبار و تهدید به پایتخت خود کشاند.

مأموران مأمون ملعون که امام هشتم علیه السلام را به مرکز حکومت می بردند وقتی که به ایران رسیدند غرق در تعجب شدند ، چرا که می دیدند محبت آل رسول صلی الله علیه و

آله و سلم مردم ایران زمین را بیش از خاستگاه اصلی دین اسلام شیدای خود کرده.

بعد از مدتی که بلندای مقام امامت و ژرفای دریای ولایت آقا امام رضا علیه السلام خلیفه ی جعلی وقت را به وحشت انداخت ، نقشه ی پلید مسموم کردن السلطان ابالحسن علیه

السلام ، به ذهن کثیفش خطور کرد.

امام رضا علیه السلام پیش از عملی شدن این مصیبت بزرگ برای محبان و شیعیان خود ، به دو نفر از گماشتگان مأمون که مأمور حفاظت و در اصل زیر نظر گرفتن آقا بودند ، فرمودند:

به زودی مأمون مرا مسموم خواهد کرد؛

ایشان خبر دادند که مأمون عزم خواهد کرد تا بدن مبارکشان را پشت سر هارون الرشید ملعون دفن کند اما بدانید که موفق نخواهد شد ، سپس تصمیم خواهد گرفت تا مرا پایین پای
آن خونخوار دفن کند اما بدانید که باز هم خدا توفیق این کار را از او سلب خواهد کرد ؛

پس از آن دستور خواهد داد تا مرا را در قبرستانی معمولی دفن کند اما شما نگذارید ؛ در آن مجلس که بزرگان دربار و مردم حضور دارند ، شما پیشنهاد دهید که مرا بالای سر پدرش

دفن کنند چون جلوی دیگران نمی تواند با این پیشنهاد مخالفتی نشان دهد ؛

در این کار نشانه ای برای اطمینان قلب شما وجود خواهد داشت و آن این است که وقتی زمین را بالای سر هارون الرشید کندند ، به آبی خواهند رسید که در آن ماهیان کوچک زیادی
وجود دارد و به امر خدا ماهی بزرگی پیدا خواهد شد و آن ماهیان را می بلعد و ناپدید می گردد ؛ پس از آن به اذن خدا آب به زمین فرو خواهد رفت و خاک کاملاً خشک خواهد شد ؛

به طوری که گویا هیچ وقت آبی در آنجا نبوده.

(فرمایش آقا چیزی قریب به این مضامین بود)

مأمون ، قاتل فرزند رسول صلی الله علیه و آله و سلم پس ازعملی کردن نقشه ی شوم خود گریبان چاک کرد و از سر مکر عزا گرفت؛

زمانی که آقا امام رضا علیه السلام در حال تنها گذاشتن عاشقان خود ، در اتاقی در بسته با یکی از یاران نزدیک خود بودند

آقا امام جواد علیه السلام وارد اتاق شدند ؛

همراه آقا امام رضا علیه السلام که ایشان را نمی شناخت و متحیر شده بود پرسید چگونه داخل آمدید؟ و جواب شنید : خدایی که مرا از مدینه به اینجا آورده از این در هم داخل

میکند. سپس ایشان بر بدن پاک پدر علیه السلام نماز خواندند.

کرامات این خاندان بی نهایت است.

همان طور که آقا امام رضا علیه السلام خبر داده بودند ، جنس زمین در پشت بدن ناپاک هارون الرشید ، از سنگ سخت بود و قابل کندن نبود؛
همینطور هم پایین پای او.

در این حال که مأمون دستور به دفن آقا امام رضا علیه السلام در قبرستان معمولی داده بود ، آن دو مأمور مأمون فرموده ی امام علیه السلام را اظهار کردند و مأمون که چاره ای جز

قبول نداشت دستور کندن بالای سر پدرش را داد.

جنس آنجا هم از سنگ بود که به راحتی شکسته شد و در کمال حیرت به آبی رسیدند و باقی ماجرا.

بعد از این ماجرا آن دو مأمور ، از ترس سیاست شدن ، به کوهها پناه بردند و در همان جا دار فانی را وداع گفتند.

هنوز هم قبر آن دو مورد زیارت عاشقان اهل بیت علیهم السلام قرار می گیرد.

ـ ديدن جمع زيارت كنندگان در خواب ، نشانة آن است كه به سفري طولاني خواهيد رفت . 2ـ اگر خواب ببينيد خود زائر هسنيد و مشغول زيارت ، نشانة آن است كه با همنشينان ناسازگار كشمكش ها خواهيد داشت و از فقر و تهيدستي نيز رنجيده خاطر خواهيد شد . 3ـ اگر دختري خواب ببيند زائري به او نزديك مي شود ، علامت آن است كه با حمايت تمام به دام فريب مي افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترك كند ، نشانة آن است كه ضعف روحي خود را از بين مي برد و استقلال ويژه اي در زندگي به دست مي آورد .

پیشنهاد ما:

تعبیر خواب روباه امام صادق روباه سفید سیاه مرده ابن سیرین

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر

2 دیدگاه

 1. سلام
  من خواب دیدم ک جایی هستم ولی نمیدونستم کجابود افراد زیادی اونجا بودند.
  من گنه کارم لحظه ای دیدم ک یه مرد بهم نزدیک شد ک لباس سبز تنش بود ولی من قیافشو نمیتونسم ببینم.
  گفتن ک اون مرد امام رضا هست.
  اون مرد بهم گفتم ک گناهات بخشیده نمیشه فقط در صورتی بسته میشه ک اونجارو زیارت کنی.
  یه دیوار آجری رو بهم نشون داد گفت اونجارو زیارت کن.
  خیلی زیارت کردم اونجارو.
  اون مرد میگفت این دختر یاقوته. منو نمیگفت.
  همه اعتراض میکردن ک چرا اون مرد منو اونقدر تحویل میگیره.
  لطفا اگه میشه تعبیرشو بعم بگید.
  ببخشید طولانی شد.

 2. من خواب دیدم که یهویی عازم مشهد هستم ؛ تعبیرش چیه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *